งานออกแบบและโครงสร้าง

ด้วยความมุ่งมั่นเราจึงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
เพื่อพร้อมตอบสนองทุกๆ ความต้องการของคุณ

ประสบการณ์งานโครงการต่างๆ ทั้งงานอาคาร ออกแบบ-ผลิตและติดตั้งเครื่องจักร งานระบบไฮดรอลิค งานไฟฟ้า หรืองานโครงสร้างขนาดใหญ่ ด้วยบริการที่หลากหลาย เราจะมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจคุณ

ประเภทงานออกแบบและโครงสร้าง

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยเป็นบริษัท
ร่วมทุนกับต่างชาติซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิศวกรและ นักวิชาการชาวไทย

เพื่อเป้าหมายในการ สร้างงานและธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี สร้างงานและธุรกิจ สําหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค ในทุกๆด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของเครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการที่เราทำ

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก
ให้กับสถานประกอบการในประเทศในนาม บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด

ผู้ให้ความไว้วางใจ ใช้บริการ

บริการด้านอื่นๆ

นอกเหนือจากการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ยังให้ความสําคัญต่อการเพิ่มพูน เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ

งานระบบไฮโดรลิค

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถาประกอบการใน ประเทศในนาม

งานระบบควบคุมอัตโนมัติ

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถาประกอบการใน ประเทศในนาม

งานออกแบบโครงสร้าง

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถาประกอบการใน ประเทศในนาม

ผลิตภัณฑ์ชุดฝึกทดลอง

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก ให้กับสถาประกอบการใน ประเทศในนาม

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าสําหรับงานระบบควบคุมอัตโนมัติ

ประเภทงานอื่นๆ 

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2022 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.