บริการของเรา

ผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์
ไฮดรอลิคคุณภาพดี จากทั่วทุกมุมโลก

บริการงานระบบไฮโดรลิค

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยเป็นบริษัท
ร่วมทุนกับต่างชาติซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิศวกรและ นักวิชาการชาวไทย

บริการงานระบบไฮโดรลิค

เพื่อเป้าหมายในการ สร้างงานและธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิคโดยมีความ มุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี สร้างงานและธุรกิจ สําหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง กับระบบไฮดรอลิค

งานบริการ และงานซ่อมสร้างพัฒนา

  • รับสร้างเครื่องจักร และพัฒนาเครื่องจักร
  • การทํางานในงานไฮดรอลิกและงานอัตโนมัติ
  • รับตรวจสภาพ, ทอสอบ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊ม และมอเตอร์ไฮดรอลิก
  • รับจัดการงานออกแบบ, ติดตั้ง, บํารุงรักษา และทดสอบการทํางานของอุปกรณ์และ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก
  • รับจัดการโปรแกรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก และนิวแมติกให้กับวิศวกร, ช่างเทคนิคและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  • รับตรวจวัดค่าต่างๆ ทางด้านไฮดรอลิก และวิเคราะห์วงจรไฮดรอลิกด้วยโปรแกรม Automation
  • รับตรวจวัดค่า Contamination ในนํ้ามันไฮดรอลิก
  • รับปรับตั้งค่าแรงดัน และความเร็วให้เหมาะสม
  • รับตรวจวัดระบบการกรองในระบบไฮดรอลิก

บริการออกแบบและติดตั้ง

ระบบควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ

เครื่องจักรอัตโนมัติในระบบไฮดรอลิก -นิวแมติก

บริการตรวจสอบ – ปรับตั้ง

ระบบวาล์ว Proportional และ Servo Valve

บริการออกแบบและพัฒนา

เครื่องจักรอัตโนมัติทางด้านไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการออกแบบระบบควบคุม PLC

ในงานด้านรไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการให้คปรึกษาด้านไฮดรอลิก

ในระบบอัตโนมัติ โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in nisi non arcu rutrum molestie. Phasellus vel vehicula enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in nisi non arcu rutrum molestie. Phasellus vel vehicula enim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in nisi non arcu rutrum molestie. Phasellus vel vehicula enim.

งานที่ให้บริการและรายการ
การตรวจวัด - ตรวจสอบ

นอกเหนือจากการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า
บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ยังให้
ความสําคัญต่อการเพิ่มพูน เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ

งานบริการตรวจวิเคราะห์
ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : e-commerce@usefloline.com

Copyright 2021 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.