บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะ
สำหรับอุตสาหกรรม

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิค คุณภาพดี จากทั่วทุกมุมโลก และนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
มาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความเป็นมา

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจระบบไฮดรอลิคแบบครบวงจร

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ดำเนินธุรกิจร่วมทุนกับต่างชาติ
เพื่อเป้าหมายในการสร้างงาน และธุระกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุมอัตโนมัติ

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีในทุกๆ ด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ


8 ม.ค. 1992

ก่อตั้ง บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

26 ต.ค. 1994

ก่อตั้ง บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

10 มี.ค. 1997

บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดตั้งโรงงานการผลิต Bigland Factory
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2005

บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มียอดขายโดยรวม ทะลุ 100 ล้านบาท

11 พ.ย. 2005

บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดตั้งและดำเนินการย้ายฐานการผลิต ไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2015

บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โรงงานการผลิต นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2019 - ปัจจุบัน

บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดตั้งโรงงานใหม่ ต.เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี
บนพื้นที่ 500 ไร่ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการศึกษา
อย่างครบวงจร

ทีมบริหาร

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของผู้บริหารและทีมงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารที่จะขับเคลื่อนและนำพา บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้พัฒนาและก้าวทันยุคสมัยต่อไป


โครงการที่เราทํา

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก
ให้กับสถานประกอบการในประเทศในนาม บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : e-commerce@usefloline.com

Copyright 2021 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.