บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะ
สำหรับอุตสาหกรรม

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิค คุณภาพดี จากทั่วทุกมุมโลก และนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม
มาตราฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ความเป็นมา

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจระบบไฮดรอลิคแบบครบวงจร

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ดำเนินธุรกิจร่วมทุนกับต่างชาติ
เพื่อเป้าหมายในการสร้างงาน และธุระกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุมอัตโนมัติ

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีในทุกๆ ด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ


8 ม.ค. 1992

ก่อตั้ง บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

26 ต.ค. 1994

ก่อตั้ง บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

10 มี.ค. 1997

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
จัดตั้งโรงงานการผลิต

Bigland Factory
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2005

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
มียอดขายโดยรวม ทะลุ 100 ล้านบาท

11 พ.ย. 2005

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
จัดตั้งและดำเนินการย้ายฐานการผลิต ไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2015

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
โรงงานการผลิต นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2019 - ปัจจุบัน

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
จัดตั้งโรงงานใหม่ ต.เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี
บนพื้นที่ 500 ไร่ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการศึกษา
อย่างครบวงจร

ทีมบริหาร

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของผู้บริหารและทีมงาน ภายใต้โครงสร้างการบริหารที่จะขับเคลื่อนและนำพา บริษัท บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ให้พัฒนาและก้าวทันยุคสมัยต่อไป


โครงการที่เราทํา

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : e-commerce@usefloline.com

Copyright 2022 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.