บริการของเรา

บริการงานออกแบบโครงสร้าง

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยเป็นบริษัท
ร่วมทุนกับต่างชาติซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิศวกรและ นักวิชาการชาวไทย

งานบริการ และงานซ่อมสร้างพัฒนา

 • บริการสร้างเครื่องจักร และพัฒนาเครื่องจักร การทำงานในงานไฮดรอลิคและงานอัตโนมัติ
 • บริการงานออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักร
 • บริการออกแบระบบควบคุม PLC ในระบบไฮดรอลิค และงานอัตโนมัติ
 • บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ , งานกรมชลประทาน
 • บริการออกแแบบ-ติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษา บานระบายน้ำแบบพับได้ และระบบไฮดรอลิก (Flap Gate Weir)
 • บริการให้คำปรึกษา โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

รับออกเเบบ-ติดตั้ง รวมไปถึงซ่อมแซมบำรุงรักษา บานระบายทุกชนิดพร้อมเครื่องกว้านและอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด

 • รับออกเเบบ-ติดตั้ง รวมไปถึงซ่อมแซมบำรุงรักษา ประตูระบายน้ำแรงดันสูง บานตรง บานโค้ง บานตรง บานเลื่อน บานระบายทุกชนิด
 • บริการออกแบบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา กระบอกไฮดรอลิกและระบบไฮดรอลิกยกบานทุกชนิด
 • สำหรับใช้งานกับเครื่องกว้านขนาดต่างๆ,เกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า จ้างหล่อชิ้นส่วนเครื่องกว้านและบานระบาย
 • เครื่องกว้านทุกขนาดพร้อมชุดยก – กระบอกไฮดรอลิคและระบบไฮดรอลิคยกบานทุกชนิด
 • โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14000 – มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงงาน รง.4

บริการออกแบบและติดตั้ง

ระบบควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ

เครื่องจักรอัตโนมัติในระบบไฮดรอลิก -นิวแมติก

บริการตรวจสอบ – ปรับตั้ง

ระบบวาล์ว Proportional และ Servo Valve

บริการออกแบบและพัฒนา

เครื่องจักรอัตโนมัติทางด้านไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการออกแบบระบบควบคุม PLC

ในงานด้านรไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการให้คปรึกษาด้านไฮดรอลิก

ในระบบอัตโนมัติ โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานโครงสร้างที่ให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ , งานกรมชลประทานโครงการระบายน้ำหลาก เรามีทีมงานเฉพาะทางอย่างมืออาชีพในการดำเนินการควบคุมการผลิตและก่อสร้างที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานโครงสร้าง
ที่ให้บริการลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกเหนือจากการนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า
บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ยังให้
ความสําคัญต่อการเพิ่มพูน เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2023 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.