บริการของเรา

ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

บริการงานระบบควบคุมอัตโนมัติ

ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม ISDC เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบไฮดรอลิคและระบบนิวเมติก ด้วยความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ให้บริการที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงหลักสูตรประยุกต์ของสินค้าแบรนด์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็น , และ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

รับจัดการโปรแกรมการฝึกอบรม ให้กับวิศวกร, ช่างเทคนิคและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

  • การใช้งาน KUKA Robot เบื้องต้น
  • การเขียน PLC และ HMI เบื้องต้น
  • การใช้งาน Servo เบื้องต้น
  • การประยุกต์ใช้งาน Inverter
  • การประยุกต์ใช้งาน Robot และ 3D Vision
  • การประยุกต์ใช้งาน Palletizing Robot
  • การประยุกต์ใช้งาน De-Palletizing Robot
  • ระบบนิวเมตริก
  • ระบบไฮดรอลิค

บริการออกแบบและติดตั้ง

ระบบควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบ

เครื่องจักรอัตโนมัติในระบบไฮดรอลิก -นิวแมติก

บริการตรวจสอบ – ปรับตั้ง

ระบบวาล์ว Proportional และ Servo Valve

บริการออกแบบและพัฒนา

เครื่องจักรอัตโนมัติทางด้านไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการออกแบบระบบควบคุม PLC

ในงานด้านรไฮดรอลิก - นิวแมติก

บริการให้คปรึกษาด้านไฮดรอลิก

ในระบบอัตโนมัติ โดยทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

KUKA Robot

KUKA Robot

PLC และ HMI

งานที่ให้บริการและรายการ
การตรวจวัด - ตรวจสอบ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
รับจัดการโปรแกรมการฝึกอบรม ให้กับวิศวกร, ช่างเทคนิคและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2023 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.