ประเภทงาน

ผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์
ไฮดรอลิคคุณภาพดี จากทั่วทุกมุมโลก

ประเภทงานส่วนต่างๆ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยเป็นบริษัท
ร่วมทุนกับต่างชาติซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างกลุ่มวิศวกรและ นักวิชาการชาวไทย

เพื่อเป้าหมายในการ สร้างงานและธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี สร้างงานและธุรกิจ สําหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค ในทุกๆด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของเครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ

การทดลองเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ

เพื่อเป้าหมายในการ สร้างงานและธุรกิจด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี สร้างงานและธุรกิจ สําหรับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮดรอลิค ในทุกๆด้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของเครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีคุณภาพ

Hydraulic system

ระบบไฮดรอลิค

งานบริการ และงานซ่อมสร้างพัฒนา โดยทีมวิศวกรชำนาญงาน

Automatic control

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

เราได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมตอบสนองทุกความต้องการ  ให้บริการที่หลากหลายและทันต่อโลกอนาคต

Design and Structure 

งานออกแบบและโครงสร้าง

รับออกเเบบ-ติดตั้ง รวมไปถึงซ่อมแซมบำรุงรักษา บานระบายทุกชนิด และงานพัฒนาเครื่องจักร บริการให้คำปรึกษา โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

Trial Products

ผลิตภัณฑ์ชุดฝึกทดลอง

เราคือผู้ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ ชุดทดลองทางการศึกษาด้านไฮดรอลิค นิวแมติก และการควบคุมอัตโนมัติ

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2022 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.