ประเภทงาน

Hydraulic system

ระบบไฮดรอลิค

อุปกรณ์ไฮดรอลิคคุณภาพสูง ที่เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อตอบรับความต้องการของตลาดทั้งปัจจุบันและในอนาคต ด้วยประสบการณ์ยาวนานในวงการไฮดรอลิคกว่า 30 ปี ในการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฮดรอลิคชั้นนำ จากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังรับซ่อมสร้างงาน กระบอกสูบไฮดรอลิค , ชุดต้นกำลังไฮดรอลิค , ปั๊มและมอเตอร์ รวมไปถึงงานออกแบบระบบไฮดรอลิคอย่างครบวงจร

Automatic control

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

เราคือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ด้านการควบคุมอัตโนมัติคุณภาพสูง แบรนด์ INOVANCE
และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับงานภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาอีกด้วย

Design and Structure 

งานออกแบบและโครงสร้าง

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในวงการอุตสาหกรรมของ บริษัท ยูเอสอี.โฟลไลน์ จำกัด
ก่อเกิดการพัฒนาทั้งด้านทักษะความสามารถและการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเครื่องจักร
ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวทันโลก ทำให้เราสามารถรับงานออกแบบโครงสร้าง
และผลิตโครงสร้างพร้อมระบบการทำงาน รวมไปถึงโครงสร้างบายระบายและเครื่องกว้าน ท่อส่งน้ำและบานระบายระบบไฮดรอลิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Trial Products

ผลิตภัณฑ์ชุดฝึกทดลองทางการศึกษา

ชุดฝึกทดลองทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ภาคการศึกษา ที่ต้องพัฒนา
ให้ทันต่อโลกทั้งปัจจุบันและในอนาคต สิ่งที่ผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาจะได้รับจากสื่อการสอน และอุปกรณ์ชุดฝึกทดลองนั้น ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเราออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ และนำความเชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม มาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา ก่อให้เกิดผลิตภัณ์ชุดฝึกทดลองทางการศึกษา ที่มีเทคโนโลยีใหม่ก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2023 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.