ออกแบบและโครงสร้าง

การออกแบบและงานโครงสร้าง

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในวงการอุตสาหกรรมของ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
ก่อเกิดการพัฒนาทั้งด้านทักษะความสามารถและการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเครื่องจักร
ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวทันโลก ทำให้เราสามารถรับงานออกแบบโครงสร้าง
และผลิตโครงสร้างพร้อมระบบการทำงาน รวมไปถึงโครงสร้างบายระบายและเครื่องกว้าน
ท่อส่งน้ำและบานระบายระบบไฮดรอลิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บานระบายน้ำพับได้และระบบไฮดรอลิก (Flap Gate Weir)

รับปรึกษา ออกแแบบ-ติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษา บานระบายน้ำแบบพับได้ และระบบไฮดรอลิก

structure maintenance

รับออกแแบบ-ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและบำรุงรักษาในงานโครงการต่างๆ

Mobile Hydralic

รับออกแบบโดยวิศวกรชำนาญงานให้คำปรึกษาลูกค้าในการออกแบบปรับปรุงสำหรับเครื่องจักรโมบายในงานการเกษตรหรืองานก่อสร้าง...
Mobile Hydralic

Mobile Hydralic

รับออกแบบโดยวิศวกรชำนาญงานให้คำปรึกษาลูกค้าในการออกแบบปรับปรุงสำหรับเครื่องจักรโมบายในงานการเกษตรหรื...