ศูนย์การศึกษา

ISDC (Innovation and Skill Development Center)

ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาในองค์กรแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ บุคลากรในองค์กร ซึ่งองค์กรจะมีประสิทธิภาพนั้น ความสามารถของบุคลากรต้องมีควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยเช่นกันจึงจะทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า เพื่อที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง ซึ่งทาง บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมซึ่งจะเน้นเทคโนโลยีและสมรรถนะ คือ ให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนจริง รู้จริง ทำจริง ซึ่งสามารถนำความรู้นั้นไปใช้งานได้จริงและยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลในองค์กรของตนได้ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ร่วมกับบริษัท KUKA (คูก้า ประเทศไทย) จัดหลักสูตรอบรมเฉพาะสำหรับการใช้หุ่นยนต์พื้นฐานและประยุกต์ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรได้เข้าถึงง่ายมากขึ้น

 บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม ISDC เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบไฮดรอลิคและระบบนิวเมติก ด้วยความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องพร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ให้บริการที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงหลักสูตรประยุกต์ของสินค้าแบรนด์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็น Danfoss B&R และ Inovance เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

Education Project

Training Unit

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จํากัด
USE. FLO-LINE CO.,LTD
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม

ติดต่อเรา

เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนน 347 ต.เชียงรากน้อย
อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

+66 (0)2-909-0255-65 (10 Lines)
Fax. +66 (0)2-909-0266-67

E-Mail : info@usefloline.com

Copyright 2023 © by USE-Floline. All rights reserved.

Powered by Batflat
.