ออกแบบและโครงสร้าง

ผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์
ไฮดรอลิคคุณภาพดี จากทั่วทุกมุมโลก

โครงการที่เราทํา

เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิคและนิวแมติก
ให้กับสถานประกอบการในประเทศในนาม บริษัท ยูเนี่ยนเซกิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บานระบายน้ำพับได้และระบบไฮดรอลิก (Flap Gate Weir)

รับปรึกษา ออกแแบบ-ติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษา บานระบายน้ำแบบพับได้ และระบบไฮดรอลิก

structure maintenance

รับออกแแบบ-ติดตั้ง สร้างเครื่องจักรและบำรุงรักษาในงานโครงการต่างๆ

Mobile Hydralic

รับออกแบบโดยวิศวกรชำนาญงานให้คำปรึกษาลูกค้าในการออกแบบปรับปรุงสำหรับเครื่องจักรโมบายในงานการเกษตรหรืองานก่อสร้าง...