ชุดทดลองวิเคราะห์ระบบไฮดรอลิก

แบรนด์

– ขนาดท่อส่ง 1-12นิ้ว
– พิกัดกําลังมอเตอร์ 0.4-500 กิโลวัตต์
– ปริมาณนํ้า 2-2000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
– ส่งนํ้าได้สูง 1-150 เมตร
– เรือนปั๊ ม ผลิตจากเหล็กหล่อ
– ใบพัด ผลิตจากเหล็กหล่อ
– เพลา ผลิตจาก Stainless Steel
– ซีลกันรั่ว แบบ Mechanical Seal ผลิตจาก Silicon/Carbon/EPDM
– ความเร็วรอบ เฮิร์ท 1450 หรือ 2900 rpm 50เฮิร์ท
– แรงดันไฟฟ้า 220-240 และ 380-415 โวลต์/1และ 3เฟส
– ระดับฉนวนไฟฟ้า F
– แรงดันขณะใช้งานสูงสุด 10-16 Bar (แล้วแต่รุ่น)
– อุณหภูมิของเหลวขณะใช้งานสูงสุด 120 องศาเซลเซียส

ข้อมูลด้านเทคนิค

โหลดข้อมูล