วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

USE.Flo-Line จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดบริษัท โดยแบ่งเป็นทีมเพื่อทำหน้าที่ในแต่ละส่วนดังนี้ ทีมตัดต้นไม้ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ทำความสะอาดรั้วบริษัท ทีมล้างทำความสะอาดพื้นและทางเท้าและทีมล้างท่อระบายน้ำ ทั้งนี้กิจกรรม Big cleaning day นอกเหนือจากความสะอาดที่เกิดขึ้นยังทำให้ทุกฝ่ายได้ทำงานร่วมกันมากขึ้นอีกด้วย