เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2561 ได้มีพิธีทำบุญในช่วงเช้า จัดแข่งกีฬาและงาน เลี้ยงในช่วงค่ำ