12 มกราคม 2562

บริษัทยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษาและเกมส์ต่างๆเพื่อให้น้องๆโรงแรียน “ศาลาพัน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางบริษัทยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึงในการสรรค์สร้างและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ที่จะกลายเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมในอนาคต