19 มกราคม 2562

อีกหนึ่งผลงาน แผนกชุดทดลองการศึกษาและการฝึกอบรม ระบบไฮดรอลิก-นิวแมติกและการควบคุมอัตโนมัติ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ส่งมอบชุดปฏิบัติการทดสอบการทำงานในกระบวนการผลิตบนสายพานลำเลียง จำนวน1ชุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ โดยชุดฝึกนี้ สามารถเรียนรู้การเขียนโปรเเกรม PLC ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ เพื่อคัดแยกชิ้นงานบนสายพานลำเลียง และมีหุ่นยนต์ทำหน้าที่หยิบชิ้นงานมาประกอบ เเล้วนำไปวางที่ชั้นจัดเก็บชิ้นงานตรงตามที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 4 สถานีย่อย คือ …

1. สถานีจ่ายชิ้นงาน(DistributingStation)
2. สถานีตรวจสอบชนิดและคัดเเยกชิ้นงาน(Checking and Sorting Station)
3. สถานีหุ่นยนต์(Robot Station)
4. สถานีจัดเก็บชิ้นงาน(Warehouse Station)

โดยจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาเรียนรู้การควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูงต่อไป