ต้อนรับตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเขตหันตรา

วันที่ 29 มกราคม 2562

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เขตหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆของ บริษัท USE.FLO-LINE ทั้งในส่วนของการผลิต และ ฝ่ายการศึกษา HP School